Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Καλώς ήρθατε

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027210, και με βάση την απόφαση 198.2Α του ΔΣ στις 26/3/2018, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έναν/μία Νομικό ΠΕ, με σύμβαση μίσθωσης έργου, αρχικής διάρκειας 12 μηνών, ειδικότερα:

Απαραίτητα προσόντα

1) Πτυχίο ΠΕ Νομικής

2) Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών, τουλάχιστον Γ1/ C1 πολύ καλή γνώση, (ή ανώτερη)

3) Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL)

Επιθυμητά προσόντα

1) εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους στην παροχή υπηρεσιών Νομικής υποστήριξης ή/και συμβουλευτικής σε γυναίκες / γυναίκες θύματα βίας. Η εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο πρέπει να αποδεικνύεται με ένσημα, ή όποιο άλλο νόμιμο αποδεικτικό εμπειρίας.

2) γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλέφωνο 2441071594, καθημερινά από τις 10.00- 13.30, τις εργάσιμες μέρες για περισσότερες πληροφορίες και την κατάθεση των αιτήσεων, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα επίσημα δικαιολογητικά έγγραφα.

Κατάθεση αιτήσεων: Μ. Τετάρτη 4/4/2018 έως και Πέμπτη 12/4/2018, ώρες 10.00- 13.30.

 

Ο Πρόεδρος

Κλεομένης Κ. Γιαννέλος   

 

 

Για να κατεβάσετε την αίτηση κάντε κλικ εδώ εδώ


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων συνεργατών/τιδών, Νομικών ΠΕ, θα διεξαχθούν στα γραφεία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Ηρώων Πολυτεχνείου 22, 43132 Καρδίτσα, τηλέφωνο 2441071594,

την Τετάρτη 9/5/2018 , όπως στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α Αριθμός πρωτοκόλλου Ημερομηνία

Συνέντευξης

Ώρα
1 55 Τετάρτη 9/5/2018 12.30
2 56 Τετάρτη 9/5/2018 12.50
3 57 Τετάρτη 9/5/2018 13.10
4 58 Τετάρτη 9/5/2018 13.30
5 60 Τετάρτη 9/5/2018 13.50
6 61 Τετάρτη 9/5/2018 14.10
7 62 Τετάρτη 9/5/2018 14.30