Βία και Παρενόχληση στον Κόσμο της Εργασίας

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την έναρξη του Επιμορφωτικού Προγράμματος Ασύγχρονης Μορφής: «Βία και Παρενόχληση στον Κόσμο

της Εργασίας».

Το περιεχόμενο του Προγράμματος βασίζεται στο Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο του ΚΕΘΙ «Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας», το οποίο συνέγραψαν οι: Ναυσικά Μοσχοβάκου και Ματίνα Παπαγιαννοπούλου και έχει ως βασικό στόχο την παροχή πληροφόρησης σε διευθυντικά και ανώτερα στελέχη καθώς και σε εργαζόμενες και εργαζόμενους στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σχετικά με την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας.

Το μάθημα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα ή/και σε μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να επιμορφωθούν σχετικά με το θέμα της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία μέσα από την ειδική πλατφόρμα https://elearning.kethi.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες αποκτούν πρόσβαση στο μάθημα μέσα από την εγγραφή τους στην πλατφόρμα https://elearning.kethi.gr/login/signup.php.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Βικτωρία Γκερμότση, τηλ: 2103898048, email: vgermo@kethi.gr