ταυτοτητα

Λίγα λόγια για το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1992. Άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1993. Είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, η πλειοψηφία της οποίας ανήκει στο Δήμο Καρδίτσας. Διοικείται από 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει την έδρα του στον Δήμο Καρδίτσας, δραστηριοποιείται όμως στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά δίκτυα προώθησης των ίσων ευκαιριών, σε όλους τους τομείς δράσης των γυναικών.

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη όλων των γυναικών, χωρίς κανένα διαχωρισμό!

Πεποίθηση όλων μας είναι ότι σε κάθε σύγχρονη, δημοκρατική χώρα η ισότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο αυτής.

Γυναίκες και άνδρες βιώνουν άνισες συνθήκες και έμφυλες διακρίσεις σ’ όλο τον κόσμο. Οι διακρίσεις αυτές, δημιουργούν έντονες ανισότητες στην εργασία, στην οικογένεια, στην οικονομία, στην πολιτική…

Διαπιστώνουμε χωρίς καμιά αμφιβολία πως οι γυναίκες χρειάζεται να μάχονται καθημερινά για ίσα δικαιώματα και ίση συμμετοχή στην εργασία, να προσπαθούν να ανταποκριθούν στους πολλούς ρόλους της καθημερινής τους ζωής, να αγωνίζονται για τη συμμετοχή τους στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων και να διεκδικούν μια ζωή χωρίς βία.

Όλα τα παραπάνω – με ένα πλήθος ενεργειών – υποστηρίζει από το 1992, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Φροντίζουν καθημερινά οι άνθρωποι του γι’ αυτό. Κύριο μέλημα τους είναι η διαρκής λειτουργία ενός «δικτύου» ατόμων – στελεχών και φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι «βέλτιστες» και οι αποτελεσματικότερες για τις γυναίκες που απευθύνονται σ’ αυτό!

Για το
«άλλο μισό του ουρανού»…

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη όλων των γυναικών, χωρίς κανένα διαχωρισμό!

Πεποίθηση όλων μας είναι ότι σε κάθε σύγχρονη, δημοκρατική χώρα η ισότητα αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο αυτής.

Γυναίκες και άνδρες βιώνουν άνισες συνθήκες και έμφυλες διακρίσεις σ’ όλο τον κόσμο. Οι διακρίσεις αυτές, δημιουργούν έντονες ανισότητες στην εργασία, στην οικογένεια, στην οικονομία, στην πολιτική…

Διαπιστώνουμε χωρίς καμιά αμφιβολία πως οι γυναίκες χρειάζεται να μάχονται καθημερινά για ίσα δικαιώματα και ίση συμμετοχή στην εργασία, να προσπαθούν να ανταποκριθούν στους πολλούς ρόλους της καθημερινής τους ζωής, να αγωνίζονται για τη συμμετοχή τους στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων και να διεκδικούν μια ζωή χωρίς βία.

Για το
«άλλο μισό του ουρανού»…

Όλα τα παραπάνω – με ένα πλήθος ενεργειών – υποστηρίζει από το 1992, το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας. Φροντίζουν καθημερινά οι άνθρωποι του γι’ αυτό. Κύριο μέλημα τους είναι η διαρκής λειτουργία ενός «δικτύου» ατόμων – στελεχών και φορέων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι «βέλτιστες» και οι αποτελεσματικότερες για τις γυναίκες που απευθύνονται σ’ αυτό!

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Ξυδιά Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος

Μακρή Όλγα

Γραμματέας

Κουρτεσιώτης Σπυρίδων

Ταμίας

Κολοβός Κωνσταντίνος

Μέλη

Αντωνίου Ελένη
Γρίβα Ευαγγελία
Κωστάμη Μαρία
Μπούτα Πηνελόπη
Σακελλαρίου Ευάγγελος

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Παναγιώτα Αλεξανδρή

Νηπιαγωγός M.Ed., Προϊσταμένη απογευματινού τμήματος Βρεφονηπιακού Σταθμού

Αικατερίνη Βελεσιώτου

ΧημικόςM.Sc., Διευθύντρια ΚΓΚ

Χάιδω Ιωαννίδου

Ψυχολόγος, Σύμβουλος Υποστήριξης

Κωνσταντινιά Καραγεώργου

MA Νηπιαγωγός, Στέλεχος, Εργασιακή Σύμβουλος

Αικατερίνη Καραγιάννη

Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος

Αικατερίνη Κωτούλα

Γραμματέας

Μάρθα Μπενέκη

Κοινωνική Λειτουργός, Σύμβουλος Υποστήριξης

Ουρανία Μπολτσή

Γραμματέας

Βασιλική Παπαδημητρίου

Νηπιαγωγός

Κωνσταντία Παπαστολοπούλου

Μουσειοπαιδαγωγός M.Sc.

Ευαγγελία Παππά

Βρεφονηπιοκόμος, Προϊσταμένη πρωινού τμήματος Βρεφονηπιακού Σταθμού

Αθηνά Σούφλα

Βοηθός

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στεγάζονται σε κτίρια που παραχωρήθηκαν από το Δήμο Καρδίτσας, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Στο πλαίσιο υλοποίησης των διαφόρων προγραμμάτων το ΚΓΚ συνεργάζεται με εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη.
Θωμάς Κωσταρέλος

Οικονομολόγος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Βασίλης Κωσταρέλος

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ελίζα Μαργαρίτη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας Ευρωπαϊκού προγράμματος MAP

Παναγιώτα Μπίμπιλα

Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος του ΣΚ

Δεν είσαι η μόνη, Δεν είσαι μόνη /