Τμήμα προώθησης της Γυναικείας απασχόλησης

Το τμήμα παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης σε γυναίκες που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία, θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, να επεκτείνουν ή να βελτιώσουν την υπάρχουσα, με στόχο την άμβλυνση των διακρίσεων, την ένταξη τους τελικά στην αγορά εργασίας.

Παρέχει Πληροφόρηση για:

 • Την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες απασχόλησης
 • Την προκήρυξη θέσεων εργασίας από εθνικούς ή τοπικούς φορείς
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστήριξης και ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης
 • Ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία

Συμβουλευτική και Υποστήριξη για:

 • Προσανατολισμό στην αγορά εργασίας και διαμόρφωση επαγγελματικών στόχων
 • Δυνατότητες ενίσχυσης επαγγελματικών προσόντων
 • Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα
 • Την ανάπτυξη και διαμόρφωση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Την υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας
 • Την αναζήτηση των κατάλληλων λύσεων στα επιχειρησιακά τους προβλήματα
Είναι στελεχωμένο με συμβούλους απασχόλησης, μόνιμα ή εξωτερικά στελέχη του φορέα.

ρωτησε μασ

Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας

Θα μας βρεις:

Ηρώων Πολυτεχνείου 22

Τηλέφωνο:
Email: